Digilyft Västerbotten 2.0

Digilotsen – en regional samordningsfunktion

De flesta företag har redan börjat digitalisera, med t ex e–post och hemsida. Nu är det dags att ta nästa steg – inte minst för de mindre företagen. En rätt genomförd digitalisering kan ge såväl effektivare produktion, uppkopplade produkter och nya affärsmodeller, som nya möjligheter vid marknadsföring, sälj, kundsupport och administration.

Projektet Digilyft Västerbotten går nu vidare, till version 2.0. Förutom åtgärder som främjar digitalisering införs tre Digilotsar – en i Region 8/södra Lappland och en i Skellefteå- respektive Umeåregionen.

De hjälper såväl industri, industrinära tjänsteföretag och teknikföretag som vill digitalisera som kommunernas näringslivskontor och näringslivsorganisationer.

Hur ska du veta att du satsar rätt?

Region Västerbotten har tre Digilotsar. De är en regional, opartisk funktion som, i samarbete med kommunernas näringslivskontor och näringslivsorganisationer, kan hjälpa företag som vill digitalisera – så att de både hittar rätt och satsar rätt bland de olika initiativ och projekt som finns.

Ta hjälp av en Digilots!

Digilotsarna arbetar med att stödja små och medelstora industriföretag och industrinära tjänsteföretag i deras digitala transformation. De kan lotsa och koppla ihop er med någon som kan definiera vad ditt företag behöver och vilka som är de smartaste insatserna.

Finansiering: Digilotsarna kan också ge råd om hur ditt företag kan finansiera de investeringar som behövs.

Prata digitalisering med:
Region 8/Södra Lappland – Beatriz Axelsson, beatriz.axelsson@norsjo.se, 0918-141 67 eller  072-500 15 30
Skellefteåområdet – Torunn Törnblom, torunn.tornblom@skelleftea.se, 070-860 26 25
Umeåområdet – Bengt Strömgren, bengt.stromgren@regionvasterbotten.se, 072-525 95 09

Tillväxtverket logga