Mobil tjänsteplattform

Digitaliseringen ger nya möjligheter att nyttja tjänster oberoende av plats och tid och kommunerna behöver därför utveckla sina e-tjänster för att möta företagarnas och medborgarnas krav och behov.

I Västerbotten finns idag en gemensam mobil tjänsteplattform, som de flesta kommunerna i länet har lanserat på App Store och Google Play. Du hittar den om du söker på Mitt “Kommunnamn”.

Ett nätverk för den mobila tjänsteplattformen har formats med uppgift att driva utvecklingen av den mobila plattformen framåt.

Projektets kommuner har idag en gemensam mobil tjänsteplattform, som de flesta kommunerna i länet har lanserat på App Store och Google Play. Du hittar den om du söker på Mitt “Kommunnamn”. Samverkan gör att man kan utveckla plattformen och tjänsterna gemensamt. Plattformen kommer att bli en viktig del i den fortsatta utvecklingen av gemensamma e-tjänster och kommer att ingå som del i det arbetet.

EU-logga