Regional E-tjänsteplattform

Samverkan kring en gemensam e-tjänsteplattform och utveckling av tjänster konkretiseras ytterligare nu under hösten 2017. Fjorton kommuner arbetar nu tillsammans med att utforma ett gemensamt samverkansavtal där Skellefteå kommun färdledande. Tidsplanen är att under hösten både e-tjänsteplattform och samverkansavtal ska vara klart.

Under hösten 2016 anordnade projektet en första leverantörsträff för att ge en orientering inom området, hur ser dagens tekniska lösningar ut och vad kommer leverantörerna att utveckla? Utifrån en gemensam workshopen fortsatte diskussionerna sedan, främst mellan de större kommunerna om möjligheterna till samverkan när det gäller en gemensam teknisk plattform. Projektet har sett det som en viktigt utgångspunkt att samordna utvecklingen inom regionen med hjälp av de större kommunernas resurser.

Under slutet av april ordnades en uppföljning av det tidigare mötet, där Örnsköldsvik, Umeå och Skellefteå kommun presenterade sina tankar och lösningar när det gällde framtida val av plattformar. Under våren 2017 bjöd Skellefteå kommun projektets kommuner till samverkan vid framtagande av e-tjänster och upphandling av gemensam e-tjänsteplattform. 13 kommuner har anslöt sig till erbjudandet och har under hösten 2017 tillsammans med Skellefteå kommun att påbörja det gemensamma arbetet. Projektet Digitala Västerbotten stödjer initiativet och tillhandahåller resurser för en gemensam e-tjänstesamordnare och e-tjänsteutvecklare. Skellefteå kommun kommer under det närmaste året bygga upp egen kompetens för att erbjuda samverkande kommuner stöd i e-tjänsteutvecklingen.

Samverkan kommer att innebära en utmaning för deltagande kommuner. Viktigt är behovet av att processkartlägga sina interna processer för att internt kunna dra nytta av e-tjänsterna. Ytterligare utmaning är att i samverkan ensa sina processer för att öka möjligheten till kvalitativa gemensamma e-tjänster. Under första året kommer Skellefteå kommun att ansvara för att ta fram de första 30 e-tjänsterna. Många av dessa är de nationella tjänsterna som Inera och SKL utvecklat