Kontakt

Digitala Västerbottens arbete ska inriktas mot projekt och verksamhet i enlighet med beslutad regionplan med särskilt fokus på uppbyggnad av infrastruktur, kompetens och tjänsteutbud.

Digitala Västerbotten ska genomföra insatser för att

  • skapa en väl fungerande IT-infrastruktur för länets företag, offentliga förvaltning och medborgare.
  • höja IT-kompetensen hos länets företag, offentliga förvaltning och medborgare så att övergången till informationssamhället underlättas
  • öka utbud och tillgänglighet av IT-tjänster som riktar sig till länets företag, offentliga förvaltning och medborgare.
  • på alla nivåer informera om länets IT-utveckling
  • representera intressenterna regionalt, nationellt och internationellt
Magnus Rudehäll Enhetschef Digitalisering och Innovationsledning
E-post
magnus.rudehall@regionvasterbotten.se
Mobil
070-608 48 88
Bild på Magnus Rudehäll