DIHS - data i det hållbara samhället

Projektet bygger vidare på projekt Ladds och kommer att ta in aktuell forskning och tekniker som bl a Google skapar och få dessa att landa i en kontext bestående av offentliga och privata aktörer som inte har en stor förförståelse för datadriven innovation och Artificiell intelligens. Vårt fokus är att skapa verkstad och inte granska själva forskningen och dess resultat.

Syfte

Insikten om att gamla affärsmodeller kommer att behöva förändras pga av de datadrivna och AI-stödda innovationer som kommer att komma har inte slagit rot hos många aktörer. Inte heller är förmågan hos IT-branschen att tillhandahålla AI-kompetens särssilt omfattande.

Projektet kommer att bidra till att dessa insikt ökar hos fler genom att ett antal personer med hemvist hos olika aktörer bygger kunskap och erfarenheter via labbar, inspirationsföreläsningar mm.

Mål

Målet är att skapa praktisk kunskap och erfarenhet kring Artificiell Intelligens/Maskininlärning för att utveckla regionala aktörer som efterfrågor/kommer att efterfråga sådana lösningar och de regionala aktörer som kan/kommer att tillgodose denna efterfrågan. På detta sätt underlättas nya former av digitalisering i både privat och offentlig sektor och leveranskapaciteten hos regionala IT-leverantörer ökar.

För att nå detta mål ska projektet ska ta fram innovativa lösningar för att skapa öppna datatillgångar som kan användas för datadriven innovation. Detta data ska användas i labbar, erbjudas universitet, företag och övriga aktörer som med detta data som bas kan utveckla och/eller förbättra datadrivna lösningar, t ex olika typer av chatbottar, automatiskt framtagna beslutsunderlag mm.

Målet är ett genomföra följande labbar:

  • Introducerande labbar kring bl a datatvätt, bild och textanalys
  • Labbar kring textanalys/sentimentanalys
  • Labbar kring säljprognoser

Vi avser också att bilda ett lag som ska delta i en Kaggle-tävling.

Utöver labbande kommer även icke-tekniska seminarier att hållas kring relevanta och reltaterade ämnen, t ex etik och moral vs AI.

Målgrupp

Målgruppen är företag, organisationer och individer med intresse av att bygga upp hands-on erfarenhet kring arbete med Artificell Intelligens/Maskininlärning.
 
Projektet kommer att genomföra aktiviteter i Umeå och Skellefteå.

Projekttid

December 2018 - oktober 2020

Thomas Kvist Projektledare
E-post
thomas.kvist@regionvasterbotten.se
Mobil
070-3497631