Gemensam larmmottagning

Projektet Gemensam larmmottagning har genomfört en förstudie för möjligt kommunsamarbete för mottagning av trygghetslarm.

Sedan tidigare tillhandahåller samtliga kommuner i regionen trygghetslarm för funktionshindrade och äldre boende i hemmet eller inom äldreboenden. Några kommuner upplever att nuvarande externa tjänsteföretag har långa svarstider och att återkopplingen på larm som inte fungerar varit bristfällig. I vissa fall har både brukaren och larmmottagarens dialekter skapat osäkerhet. De flesta av larmen är enligt statistik inte akuta larm som kräver lokal närvaro.

Frågeställningen om möjligheterna till samarbete mellan kommunerna av larmmottagning har framkommit inom projektet digitala trygghetslarm men kommer även att behöva belysas inom projektet ”Trygghet, service och delaktighet”.
Förstudien för grundförutsättningarna är avslutad och fortsatt dialog kommer att inledas om behovet att gå vidare i arbeta utifrån förstudien.

För mera information om innehållet i förstudien:
Stefan Bygdesson, projektledare
Mobil: 073-026 61 78
sbn@robertsfors.se