SITHS och HSA

Säker legitimation för hälso-, sjukvård och socialtjänst

Projektet utreder gemensam organisation för:

  • Tjänstelegitimation med fysisk och elektronisk legitimering
  • System för kvalitetssäkrad information om personer, enheter och funktioner

Säker roll och behörighetsidentifikation hanteras via den nationellt upphandlade behörighetskatalogen HSA och eID-kortet SITHS. HSA/SITHS hanteras av varje kommun enskilt med egna organisationer. Beroende på kommunstorlek varierar resursbehovet. Genomgående för varje kommun är kravet på kompetens samt ansvariga personer för de olika rollerna vid hanteringen av HSA/SITHS. Med ett ökat antal verksamhetssystem som kräver säker inloggning blir roll- och behörighetsidentifikation en verksamhetskritisk funktion. Kraven på support även under kvällar och helger kommer att öka, vilket på sikt kommer att bli resurs- och kostnadsdrivande för kommunerna.

Syftet med projektet är att utreda möjligheterna till samverkan mellan Region Västerbottens medlemmar vid hanteringen av säker roll och behörighetsidentifikation utifrån den nationella verktygen HSA och SITHS. Målet är ett genomarbetet förslag på regional samverkansorganisation ur ett organisatoriskt, förvaltnings, juridiskt och ekonomiskt perspektiv.
Projekttid är 2013-08-01 – 2015-03-31

För mer information:
Bo-Gunnar Johansson, projektledare
Mobil: 070-326 63 68
bo.johansson@umea.se