RegionNavet

Regionala navet för befolkningsuppgifter, RegionNavet, erbjuder dagsaktuella, korrekta och kvalitetssäkrade befolkningsuppgifter beträffande Västerbottens kommuninvånare till regionens kommuner. RegionNavet har avvecklats 2019.

Kaj Backman Samordnare Digitalisering
E-post
kaj.backman@regionvasterbotten.se
Mobil
070-616 57 47
Bild på Kaj Backman