Storprojektet Fyran

Målet med Storprojektet Fyran är att i största möjliga utsträckning färdigställa utbyggnaden av IT-infrastruktur i länet. Genom detta är även målet att åstadkomma ett nät som gynnar länets företag och som bidrar till deras möjligheter till utveckling och tillväxt. När projektet är genomfört ska Västerbottens län inneha en tätposition i landet när det gäller högkvalitativ och heltäckande IT-infrastruktur med alternativa kommunikationsvägar.

Regionförbundet Västerbottens län är projektägare för projektet och IT Västerbotten står för huvudprojektledning och projektsamordning. Alla kommuner i Västerbotten deltar i ”Storprojekt Fyran” och driver delprojekt med egna delprojektledare.

  • Målet med storprojekt och delprojekt är att:
    Så långt som möjligt fullfölja den påbörjade utbyggnad av IT-infrastrukturen i länet och genom kvalitetshöjande åtgärder i och gemensam dokumentation av redan byggda nät göra näten tillgängliga och attraktiva för tjänsteleverantörer.
  • Åstadkomma ett nät som är tillgängligt för länets företag och som ger företagen möjlighet till utveckling och tillväxt.
  • Västerbottens län ska inta en tätposition i landet när det gäller högkvalitativ och heltäckande IT-infrastruktur med alternativa kommunikationsvägar (redundans).
  • Kommunernas delprojekt ska i huvudsak ha en eller flera av följande alternativa inriktningar:
  • Fullfölja påbörjad utbyggnad av IT-infrastrukturen i länet
  • Genom kvalitetshöjande åtgärder i redan byggda nät göra dem tillgängliga och attraktiva för tjänsteleverantörer.
  • Revidera kommunens IT-infrastrukturprogram
Magnus Rudehäll Enhetschef Digitalisering och Innovationsledning
E-post
magnus.rudehall@regionvasterbotten.se
Mobil
070-608 48 88
Bild på Magnus Rudehäll