Kommunernas digitalisering i samverkan

Västerbotten har sedan 90-talet en framgångsrik samverkan för digitalisering mellan länets kommunen, där gemensamma avsikter har realiserats genom olika gemensamma projekt. Ett samverkansarbete som samordnas av regional utveckling.

Ett av de mest framgångsrika i närtid, Digitala Västerbotten, resulterade i e-tjänstesamverkan där Skellefteå kommun utvecklar e-tjänster för 14 av länets kommuner, något som också fortskridit i nya projekt men även övergått till en ordinarie driftsorganisation. Flera tusen chefer och medarbetare i offentlig sektor har också deltagit i olika digital kompetenslyft, som senare år också har bedrivits heldigitalt med digitala seminarier och självstudier via en lärplattform.

Läs mer om: E-tjänstesamverkan i Västerbotten
Länk till: Region Västerbottens lärplattform för digital kompetens

För att skapa gemensamma strukturer för det strategiska, taktiska och operativa arbetet i samverkan finns sedan några år tillbaka ett strategiråd för kommunernas digitalisering i samverkan. Rådet består av kommunchefer från respektive delregion (R10, Umeåregionen och Skellefteåregionen) samt CDO för Umeå kommun, CIO för Skellefteå kommun samt förbundschef för kommunalförbundet LYSTKOM.

Strategirådet tar fram en treårig verksamhetsplan för digitalisering i samverkan samt en ettårig handlingsplan. Verksamhetsplanen innehåller en vision som är den samma som SKR:s handslaget för välfärdens digitalisering samt en strategi för genomförandet. Både verksamhetsplan och handlingsplan har huvudfokus på att bygga grundläggande förutsättningar för digitalisering och utgår i sin struktur från SKR:s utveckling i en digital tid.

Länk till:
Verksamhetsplan 2023-2025
Handlingsplan 2023-2024

Strategirådet anordnar också dialoger mellan SKR koncernen och länets kommuner och delar sedan 2022 ut priset "Guldmolnet" som premierar digitaliseringsarbeten i offentlig sektor i Västerbotten som omsätter intentionerna i kommunernas verksamhetsplan i praktisk handling.
Priset delas ut i samband med konferensen Mötesplats Digitala Västerbotten.

Länk till: Guldmolnet

Det operativa arbetet i samverkan sker i länsvisa nätverk för olika områden inom digitalisering, exempelvis informationssäkerhet, arkitektur, bredband och ledningsförmåga med samordning av regional utveckling, där arbetet resurssätts med gemensamma genomförandeprojekt. 

Visar organisationsstruktur Digitalisering inom regional utveckling

Vill du ta del av aktuella arbeten, följ gärna Digitala Västerbotten på social media:
Facebook Digitala Västerbotten
Linkedin Digitala Västerbotten

Eller ta del av de exempel på digitalt utvecklingsarbete som presenterats på Mötesplats Digitala Västerbotten här:
Inspelningar av föreläsningar, panelsamtal och seminariet på Mötesplats Digitala Västerbotten 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magnus Rudehäll Enhetschef Digitalisering och Innovationsledning
E-post
magnus.rudehall@regionvasterbotten.se
Mobil
070-608 48 88
Bild på Magnus Rudehäll