Workshop 15 oktober

Den 15 oktober har du möjlighet att diskutera det nya regionalfondsprogrammet för Övre Norrland på vår gemensamma workshop i Skellefteå. Det går även att vara med digitalt.

Övre Norrland är mitt i en pågående process att ta fram ett Europeiskt regionalt utvecklingsprogram för de sju kommande åren 2021-2027. Totalt räknat handlar det om miljardbelopp som ska användas för att utveckla övre Norrland i nästa programperiod. Pengarna kommer från Europeiska regionalfonden och möjliggör projekt för att utveckla innovation och företagande, infrastruktur, gröna investeringar och bredband. Mötet är ett sätt att bredda en gemensam kunskap om hur vi vill att Övre Norrland ska utvecklas till 2027. Du och din organisation är viktiga för att vidare kunna diskutera hur regionalfonden bidrar till att satsningar, prioriteringar och utvecklingsprojekt riktar sig mot rätt utmaningar och möjligheter. Vi tror också att mötet mellan olika aktörer bidrar till fler samarbeten mellan Västerbotten och Norrbotten. Din röst är viktig för det fortsatta arbetet!

Registrera dig via denna länk

Program 15 oktober
Var: Distans/Skellefteå

10.00 Välkommen och inledning - Rickard Carstedt regionråd Västerbotten och Nils-Olov Lindfors, regionråd Norrbotten

10.15 Information om sammanhållningspolitiken i nästa programperiod 2021-2027

10.45 Paneldiskussion om möjligheter och utmaningar

11.15 Parallella workshops med fokus på framtidens 1) innovationer och näringsliv, 2) hållbara samhällen (miljö/klimat/energi) och 3) infrastruktur och IKT


12.00 Lunch

13.00-15.30 Fortsättning på workshops

15.30 Summering och avslutning

16.00 Avlutning på dagen