Mer mat från Västerbotten

Under våren 2017 beslutades att Region Västerbotten ska ta fram en regional livsmedelsstrategi för skapa tillväxt och arbetstillfällen, men också för att höja graden av självförsörjning och skapa hållbar livsmedelsproduktion.

Arbetet kommer fortsättningsvis att bedrivas tematiskt med arbetsgrupper, analyser, workshops och handlingsplaner för olika teman. Några av utmaningarna som kommer att bearbetas är; generationsskiften i jordbruksföretagen, mer lokal mat i de offentliga köken, försörjningstrygghet och krisberedskap, lönsamhetsfrågor i primärproduktionen och utmaningar kring regler och villkor i branschen.

Till projektets egen webbplats