Samrådsgrupp avfall

Samrådsgrupp Avfall (SGA) startade år 1991 utifrån kommunernas ökade behov av samverkan kring avfallsfrågor. SGA samlar idag de avfallsansvariga från Västerbottens 15 kommuner samt från Arjeplogs kommun.

SGA arbetar med frågor kopplade till kommunernas avfallsarbete genom bl.a. samsyn, erfarenhetsutbyte, gemensamma avtal och upphandlingar. Målet för samverkan är att uppnå bättre och mer ekonomiska lösningar än vad en enskild kommun kan åstadkomma själv.

Inger Olofsson Samrådsgrupp Avfall
E-post
inger.olofsson@regionvasterbotten.se
Telefon
090-16 57 28
Mobil
070-601 60 24