Kontakt

Chef Näringsliv och Samhällsbyggnad, chef kollektivtrafikmyndigheten Jonas Lundström
E-post
jonas.lundstrom@regionvasterbotten.se
Mobil
070-549 33 38
Aurora Pelli Enhetschef Näringsliv och Utbildning
E-post
aurora.pelli@regionvasterbotten.se
Mobil
070-611 57 77
Magnus Rudehäll Verksamhetschef Digitalisering och Innovationsledning
E-post
magnus.rudehall@regionvasterbotten.se
Mobil
070-608 48 88
Petter Lundberg Enhetschef Samhällsbyggnad
E-post
petter.lundberg@regionvasterbotten.se
Mobil
070-318 01 63
Jörgen Niemann Strateg Utbildning och Näringsliv
E-post
jorgen.niemann@regionvasterbotten.se
Mobil
076-843 89 86
Mårten Edberg Strateg Samhällsbyggnad
E-post
marten.edberg@regionvasterbotten.se
Mobil
+46(0)70-2168625
Tobias Thomson Strateg Utbildning och Näringsliv
E-post
tobias.thomson@regionvasterbotten.se
Telefon
070-636 29 31
Lena Friborg Strateg Samhällsbyggnad
E-post
lena.friborg@regionvasterbotten.se
Mobil
070-316 37 22
Niklas Gandal Strateg Samhällsbyggnad
E-post
niklas.gandal@regionvasterbotten.se
Mobil
070-625 57 37
Anna Norin Strateg Analys
E-post
anna.norin@regionvasterbotten.se
Mobil
070-396 57 03
Bianca Byring Kollektivtrafikstrateg
E-post
bianca.byring@regionvasterbotten.se
Mobil
070-516 57 56
Eva-Marie Marklund Bredbandskoordinator
E-post
eva-marie.marklund@regionvasterbotten.se
Telefon
070-585 05 76
Stina Karlgren Samordnare Näringsliv och Samhällsbyggnad
E-post
stina.karlgren@regionvasterbotten.se
Telefon
070 857 57 65
Samordnare Näringsliv och Samhällsbyggnad Cathrine Hultman
E-post
cathrine.hultman@regionvasterbotten.se
Mobil
070 57 05 702
Bertil Almgren Samordnare Utbildning och Näringsliv
E-post
bertil.almgren@regionvasterbotten.se
Mobil
070-658 83 04
Joel Hedlund Samordnare Utbildning och Näringsliv
E-post
joel.hedlund@regionvasterbotten.se
Telefon
070-697 68 46
Andreas Johansson Samordnare Näringsliv och Utbildning
E-post
andreas.johansson@regionvasterbotten.se
Mobil
073-816 18 77
Annica Mäkitalo Samordnare Näringsliv och Utbildning
E-post
annica.makitalo@regionvasterbotten.se
Maria Kammerson Samordnare Näringsliv och Utbildning
E-post
maria.kammerson@regionvasterbotten.se
Jan Midlert Samordnare Näringsliv och utbildning
E-post
jan.midlert@regionvasterbotten.se
Mobil
070-550 74 80
Stina Johansson Samordnare Utbildning och Näringsliv
E-post
stina.johansson@regionvasterbotten.se
Mobil
070-57 55 740
Inger Olofsson Samordnare Samhällsbyggnad
E-post
inger.olofsson@regionvasterbotten.se
Telefon
070-601 60 24
Jonna Lidström Samordnare Samhällsbyggnad
E-post
jonna.lidstrom@regionvasterbotten.se
Mobil
070-371 57 57
Maud Ericson Samordnare Samhällsbyggnad
E-post
maud.ericson@regionvasterbotten.se
Mobil
+46706645774
Marta Bahta Samordnare Innovationsledning
E-post
marta.bahta@regionvasterbotten.se
Mobil
070-616 57 73
Bengt Strömgren Samordnare Innovationsledning
E-post
bengt.stromgren@regionvasterbotten.se
Ulf Blomqvist Samordnare Innovationsledning
E-post
ulf.blomqvist@regionvasterbotten.se
Mobil
070-557 57 42
Lars Eriksson Samordnare Digitalisering
E-post
lars.eriksson@regionvasterbotten.se
Mobil
070-374 95 54
Andreas Skog Samordnare Digitalisering
E-post
andreas.skog@regionvasterbotten.se
Mobil
073-819 08 63
Kaj Backman Samordnare Digitalisering
E-post
kaj.backman@regionvasterbotten.se
Telefon
070-616 57 47
Thomas Kvist Samordnare Digitalisering
E-post
thomas.kvist@regionvasterbotten.se
Mobil
070-349 76 31
Mats Johansson Samordnare Digitalisering
E-post
mats.johansson@regionvasterbotten.se
Mobil
073-846 57 33
Rebecca Eriksson Samordnare Digitalisering
E-post
rebecca.eriksson@regionvasterbotten.se
Mobil
070-579 57 70
Ingela Bottke Samordnare Kollektivtrafik
E-post
ingela.bottke@regionvasterbotten.se
Mobil
070-357 57 48
Josefine Wigström Samordnare Kollektivtrafik
E-post
josefine.wigstrom@regionvasterbotten.se
Mobil
070-257 57 56
Lena Bieblad Samordnare Kollektivtrafik
E-post
lena.bieblad@regionvasterbotten.se
Mobil
070-260 57 71