Bioekonomiskt nätverk påverkar i Bryssel

2017-11-15 Under Bioeconomy Policy Day den 16 november tar det nystartade bioekonomiska nätverket plats i Bryssel för påverkan och nätverkande. Aktiviteter pågår under hela veckan, och bland annat diskuteras hur bioekonomin kan fortsätta att utvecklas framåt. Projektet och nätverket, Bioekonomi – regioner i samverkan, arrangerar i samband med detta en samverkansträff i Bryssel.

Magnus Matisons

– Det är otroligt viktigt att vi tar del av de politiska policyprocesserna som pågår i EU då det kommer att påverka till stor del  hur vi kan utveckla bioekonomin i våra regioner. Därför är vi väldigt glada över att vårt nätverk, Bioekonomi – regioner i samverkan, träffas här och att vi får tillfälle att träffa våra regionala Brysselkontor”, säger Magnus Matisons, projektledare vid BioFuel Region.

Under rådande vecka är frågan om bioekonomi extra aktuell i EU. Den 16 november arrangeras ”Bioeconomy Policy Day” i Bryssel, vilket utgör ett bra tillfälle för regioner att orientera sig kring vad som händer i Europa. Här tar också det nybildade bioekonomiska nätverket mellan regioner i Sverige plats för att träffa de svenska regionkontoren i Bryssel under en samverkansträff. Syftet med träffen är att få en första introduktion till hur organisationerna arbetar med bioekonomi, samt diskutera hur samverkan kan stärkas mellan regionkontoren och de svenska regionerna som samverkar kring bioekonomi.

Mer om nätverket och projektet; Bioekonomi – regioner i samverkan

Nätverket leds av Region Västerbotten, tillsammans med BioFuel Region. Syftet är att genom samarbete mellan regioner öka effektiviteten av det regionala arbetet med bioekonomisk politik.

I nätverket ingår idag 11 av Sveriges regioner med målet att skapa regional samverkan inom området bioekonomi, vilket i sin tur ska resultera i fler bioekonomiska investeringar i Sveriges regioner.

Nätverket arrangerar en rad aktiviteter för att sprida kunskap om bioekonomi och påverka de politiska processer som pågår, både nationellt och internationellt. Under våren kommer nätverket att ta plats bland annat under Västerbotten på Grand Hôtel och Bioekonomiriksdagen i Karlstad.

Tillbaka till nyhetslistan