Positiv feedback i Bryssel

2017-11-23 I mitten av november tog Sveriges regioners bioekonomiska nätverk plats i Bryssel för att nätverka och påverka. Förutom deltagande i programmet under Bioeconomy Policy Day den 16 november träffade nätverket de regionala brysselkontoren där erfarenheter utbyttes och nätverkets viktiga roll som budskapsbärare underströks.

EU-flagga

– Det var mycket lärorikt att ta del av de olika ståndpunkterna som framfördes kanske särskilt av de som vi inte direkt håller med om, säger Magnus Matisons, BioFuel Region.

I samband med att Bioeconomy Policy Day arrangerades den 16 november i Bryssel passade det nystartade bioekonomiska nätverket för Sveriges regioner på att medverka. På plats i Bryssel fanns under veckan 6 av nätverkets 11 medlemsregioner. Medverkade gjorde också representanter från 9 olika DGs och director for Bioeconomy at European Commission DG Research & Innovation John Bell.

I inledningsframförandet belyste EU-kommissionen vikten av att sprida budskapet om bioekonomi. Kunskapen kring området bioekonomi är generellt ganska liten, vilket ger vikten av att sprida budskapet än mer tyngd. En funktion som nätverket tar med sig tillbaka hem från Bryssel och tar på stort allvar. Att samarbeta kring budskaps- och informationsspridning kan vara en av det bioekonomiska nätverkets viktigaste uppgifter.

Ett manifest för utveckling av bioekonomin inom Europa

Det fortsatta programmet under Bioeconomy Policy Day innehöll bland annat paneldiskussioner om bioekonomi och överlämning av ett bioekonomiskt manifest till kommissionär Carlos Moedas.

Manifestet är ett resultat av ett års dialog av en bioekonomipanel som representerar en stor bredd av bioekonomi-intressenter inom EU. Sverige deltar med fyra representanter varav Magnus Matisons från BioFuel Region är en. Manifestet består av riktlinjer, förslag till aktiviteter och rekommendationer till EU och dess medlemsstater. Man vill visa de möjligheter och de utmaningar som vi står inför för att utveckla bioekonomin. Manifestet hittar du här.

Nätverkets viktiga roll

Under kvällen den 16 november arrangerade nätverket ett eget program, en samverkansträff med de regionala brysselkontoren med syfte att både nätverka och påverka.

– Det var oerhört bra att få träffa EU-kontoren, och se vilken enorm kapacitet och resurser som vi har där. Vi måste hjälpas åt inom det bioekonomiska nätverket för att använda dem förnuftigt, sprida våra goda exempel och nå ett bra resultat, säger Dag Hallén, energi- och klimatstrateg, Region Värmland.

Under träffen diskuterades former för ett fördjupat samarbete och gemensamma informationsövningar. Brysselkontoren efterlyste även ökad support och experthjälp från regionerna i olika sakfrågor. Nätverket kommer bland annat att hjälpa till att förmedla sådana kontakter som berör bioekonomi, och Magnus Matisons kommer att moderera ett skogsseminarium i Bryssel den 28 september 2018.

Den 17 november deltog flera regionala representanter i en workshop kopplad till manifestot. En av de prioriterade aktionerna i manifestot är att starta upp nationella bioekonomiska nätverk. Precis som gjorts i Sverige under hösten 2017. Under workshopen fick Sverige mycket positiv feedback för att som första land i EU mobiliserat ett bioekonomiskt nätverk.

Vad tar vi med oss hem?

  • Ökad kunskap och inspiration till att öka takten på de biokemiska arbetet i regionerna.
  • Den viktiga funktionen det bioekonomiska nätverket fyller i att sprida information om bioekonomi.
  • Vikten av att använda de resurser som de regionala brysselkontoren besitter.  

Information och presentationer från dagen finns här 

Sammanfattning Bioeconomy Policy Day

Tillbaka till nyhetslistan