Förstudie Stay in Västerbotten

Stay in Västerbotten är en förstudie som drivs av Region Västerbotten.

Idag lämnar många studenter länet efter sina studier på något av länets universitet samtidigt som arbetsgivare i regionen attraherar för få studenter sett till de behov som såväl offentliga som privata arbetsgivare har.

Målet med förstudien är att hitta samverkan och arbetsprocesser samt stärka kapaciteten och ta fram attraktiva erbjudanden som ökar antalet studenter som väljer Västerbotten för att arbeta, bo och leva. Genom att ta del av framgångsfaktorer i andra regioner, workshoppar, dialogträffar och vidare analyser samlas underlag inför en eventuell ansökan av ett genomförandeprojekt.

Medfinansierat av Europeiska unionen

 

Michaela Bondeson Samordnare Näringsliv och Utbildning
E-post
michaela.bondeson@regionvasterbotten.se
Mobil
073-071 76 11
Federica Mazzocchi Samordnare Näringsliv och Utbildning
E-post
federica.mazzocchi@regionvasterbotten.se
Mobil
070-263 52 99
Simon Marklund Samordnare Näringsliv och Utbildning
E-post
simon.marklund@regionvasterbotten.se
Mobil
076-1160565
Linda Vidmark Samordnare Näringsliv och Utbildning
E-post
linda.vidmark@regionvasterbotten.se
Mobil
070-24 77 966