Projekt Validering i Västerbotten

Kompetensförsörjning är en stor utmaning i Västerbotten och kommer att vara avgörande för företag och branscher att klara sina rekryteringar. Region Västerbotten har påbörjat ett arbete med att utveckla hållbara strukturer för validering med målet att skapa likvärdig och utökad tillgång till validering i samtliga kommuner samt att höja kompetensen och samordna aktörer inom området.

 

 

 

 

 

Kort om projektet

 

Syftet med projektet

 

Målgrupp

 

Projektorganisation


Projektägare


Styrgrupp


Projektgrupp

 

Marina Lundmark Samordnare Näringsliv och Utbildning
E-post
marina.a.lundmark@regionvasterbotten.se
Mobil
073-084 90 92
Linda Kemp Projektledare
E-post
linda.kemp@regionvasterbotten.se
Mobil
076-14 07 499