Kontakta oss inom kompetensförsörjning

Maria Kammerson Samordnare Näringsliv och Utbildning
E-post
maria.kammerson@regionvasterbotten.se
Mobil
070-657 57 46
Bild på Maria Kammerson
Annica Mäkitalo Strateg Näringsliv och Utbildning
E-post
annica.makitalo@regionvasterbotten.se
Mobil
070-557 57 08
Michaela Bondeson Samordnare Näringsliv och Utbildning
E-post
michaela.bondeson@regionvasterbotten.se
Mobil
073-071 76 11
Simon Marklund Samordnare Näringsliv och Utbildning
E-post
simon.marklund@regionvasterbotten.se
Mobil
076-1160565
Marina Lundmark Tjänstledig
E-post
marina.a.lundmark@regionvasterbotten.se
Mobil
073-084 90 92
Linda Vidmark Samordnare Näringsliv och Utbildning
E-post
linda.vidmark@regionvasterbotten.se
Mobil
070-24 77 966
Andreas Johansson Samordnare Näringsliv och Utbildning
E-post
andreas.johansson@regionvasterbotten.se
Mobil
073-816 18 77
Linda Kemp Projektledare
E-post
linda.kemp@regionvasterbotten.se
Mobil
076-14 07 499