Ökad kapacitet, samverkan och breddad rekrytering

Ökad kapacitet, samverkan och breddad rekrytering är en förstudie som drivs av Region Västerbotten. Norra Sverige står inför en omställning av sällan skådat slag. Investeringar i grön industriell omvandling uppgår till mångmiljardbelopp och upp till 100 000 människor behöver anställas. 

Att hitta rätt kompetens är välfärdens största utmaning. När arbetskraften inte räcker till går det inte att möta kompetensutmaningen enbart genom att rekrytera fler, istället behövs nya arbetssätt och att tillvarata och utveckla kompetensen hos de befintliga medarbetarna. 

Målet med förstudien är att samla aktörerna för att gemensamt identifiera och sammanställa kända hinder för breddad rekrytering, arbeta fram okonventionella rekryteringssätt, och ta ställning till ett genomförande projekt. 

eu logga