Samarbeten

Region Västerbotten samarbetar med en rad andra aktörer inom kompetensförsörjning. Här kan du läsa om vad dessa samarbeten innebär. Du kan också följa länkarna till aktörernas webbplatser för att läsa mer om dem.

Västerbottensvux

Västerbottensvux är ett samarbete mellan vuxenutbildningarna i Västerbottens kommuner. Tillsammans med dem arbetar Region Västerbotten för att göra utbildningar tillgängliga i hela länet och ge likvärdiga studiemöjligheter mellan kommunerna. Västerbottensvux ansöker och rapporterar gemensamt om statsbidrag för regionala yrkesutbildningar och arbetar för att branscher och företag ska kunna påverka utbildningarna. Samarbetet syftar också till att utveckla Västerbottens arbete med lärcentra och validering.
 
Västerbottensvux webbplats: www.vasterbottensvux.se
 

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen är en viktig samarbetspartner i kompetensförsörjningsarbetet. Samarbetet sker dels på övergripande strategisk nivå, dels i enskilda projekt. Exempelvis i projekten SIKT och INFÖR-SIKT är Arbetsförmedlingens roll att underlätta för arbetsgivare att ta emot praktikanter eller ny personal från projektens målgrupp. SIKT och INFÖR-SIKT jobbar med jobbspår för utrikesfödda och arbetsgivares mottagarkapacitet.
 
Arbetsförmedlingens webbplats: www.arbetsformedlingen.se

 

Kommunsamarbeten

Region Västerbottens uppdrag innebär också att vi samarbetar med kommunerna i frågor som rör kompetensförsörjning. Det kan exempelvis innebära arbete med kommunala kompetensförsörjningsplaner, etableringar och varselsituationer som drabbar kommuner.

Exempel:

  • Arbetsförmedlingens etablering och tillväxtprojekt i Lycksele
  • SIKT, ett projekt för att förse inlandskommunerna med arbetskraft och hjälpa utrikesfödda in på arbetsmarknaden
  • Vindelns kommun

 

Universitet och högskolor

Universitet och högskolor är en annan samarbetspartner. Tillsammans med pedagogiska institutionen på Umeå universitet arbetar Region Västerbotten för att stärka möjligheterna till utbildning med hjälp av distansöverbryggande teknik. En nära samverkan sker också med universitetets lärarutbildning för att tillsammans med kommuner hitta flexibla utbildningsformer för morgondagens lärare.

 

Branscher och branschorganisationer

En viktig del i det regionala kompetensförsöjningsarbetet är att etablera och utveckla mötesplatser inom kompetensförsörjningsområdet. Ett viktigt möte är det mellan utbildare och branschföreträdare knutna till en specifik bransch. Region Västerbotten jobbar för att utbildare och branschföreträdare kan träffas och föra dialog för att kunna arbeta i samma riktning.

Exempel:

  • Industridialoger med branscher och företag
  • Vård- och omsorgscollege
  • Jord och skog, skogsmaskinförare
  • Samverkan med olika kluster och branschföreträdare, t.ex. Träbransch Norr