Aktiviteter

En viktig del i projektet ViV handlar om att bidra till kunskapshöjning kring validering och dess olika delar.

Save the Date!

I maj  arrangerar projektet två seminarier som en del i det kunskapshöjande arbetet för verksamma inom vuxenutbildningen i Västerbotten.

För mer information och anmälan:

Länk till 4 maj

Länk till 10 maj