Kontakt

Petter Lundberg Chef
E-post
petter.lundberg@regionvasterbotten.se
Mobil
070-318 01 63
Feriz Zecic Digital administratör Mediacenter
E-post
feriz.zecic@regionvasterbotten.se
Mobil
070-281 57 58
Linda Rudolfsson Strateg Näringsliv och Utbildning och IT-pedagog Mediacenter
E-post
linda.rudolfsson@regionvasterbotten.se
Mobil
070-565 57 83
Mats Johansson Projektledare IT
E-post
mats.johansson@regionvasterbotten.se
Mobil
073-846 57 33
Peter Hjelm Strateg Näringsliv och Utbildning och IT-pedagog Mediacenter
E-post
peter.hjelm@regionvasterbotten.se
Mobil
070-261 57 76