AI i skolan

Artificiell intelligens och dess påverkan på utbildning är ett brännande ämne i dagens samhälle. Chatbottar och artificiell intelligens är relativt nya företeelser inom både samhället och utbildningen. Genom användningen av AI-teknologi kan elever t. ex erhålla assistans vid författande och bearbetning av texter av hög kvalitet.

Detta faktum skapar emellertid en utmaning för lärare när det kommer till att upptäcka om en elev har nyttjat en chatbot för att framställa en text eller formulera ett svar. AI utvecklas ständigt och det är viktigt att pedagoger och skolledare håller sig uppdaterade.

Hur kan vi nyttja de enorma möjligheterna som AI erbjuder?

Mediacenter planerar och genomför seminarier på temat AI i skolan 

AI i skolan 
11 december 2023 kl. 15.00-16.30
Lärande med generativ AI-möjligheter, utmanigar och framtidens skola med AI11 januari 2024 kl. 15.00-16.00

Save the date!
 Föreläsning och masterclass med Micke Kring, presentation av AI-gruppens arbete på Dragonskolan i Umeå, rundvandring på Curiosum i Umeå mm mm. Mer information inom kort, men den 20 februari kl 10.00-15.00 finns möjlighet att delta på plats i Umeå eller digitalt deltagande.


Skolverket har utfärdat flera riktlinjer inom detta område och erbjuder stöd på olika sätt till skolhuvudmän, rektorer och lärare.
Klicka här