Näringslivsutveckling

Andreas Johansson Samordnare Näringsliv och Utbildning
E-post
andreas.johansson@regionvasterbotten.se
Mobil
073-816 18 77
Annica Mäkitalo Strateg Näringsliv och Utbildning
E-post
annica.makitalo@regionvasterbotten.se
Mobil
070-557 57 08
Federica Mazzocchi Samordnare Näringsliv och Utbildning
E-post
federica.mazzocchi@regionvasterbotten.se
Mobil
070-263 52 99
Jenny Ferry Samordnare Digitalisering och Innovationsledning
E-post
jenny.ferry@regionvasterbotten.se
Mobil
070-283 04 98
Jörgen Niemann Strateg Innovation
E-post
jorgen.niemann@regionvasterbotten.se
Mobil
076-843 89 86
Lena Friborg Strateg Samhällsbyggnad
E-post
lena.friborg@regionvasterbotten.se
Mobil
070-316 37 22