Gymnasiesamverkan

Ett samverkansavtal kring gymnasieutbildning har undertecknats av alla 15 kommuner i Västerbottens län. Det innebär bland annat att ungdomar i länet fritt kan ansöka till nationella program och inriktningar även om utbildningen finns i hemkommun.

Två personer skakar hand med varandra
Foto: Rawpixel från Unsplash

Samverkansavtalet är resultatet av den gymnasieutredning som tiokommungruppen initierade i början av 2005. Ett annat resultat är det länsgemensamma gymnasieantagningskansliet i Vindeln, som startade sin verksamhet i september 2007. Utredningen resulterade också i gemensamma principer för beräkning av interkommunal ersättning. Dessa finns med i samverkansavtalet.

Region Västerbotten arrangerar en årlig konferens där kommunerna samråder om utbudet av gymnasieutbildningar. Formerna för samverkan och samråd mellan kommunerna är fortfarande under utveckling.

AVTALET

Kommunala samverkansavtalet gymnasieskola och antagning 20190405 (rev 190625).docx

PRESENTATION om bakgrunden till samverkansavtalet om gymnasieutbildning i Västerbottens län 131003

 

BILAGOR TILL AVTALET

Bilagor till samverkansavtalet.

Förtydligade rutiner IKE gymnasiet
Överenskommelse på presidie- och skolchefskonferens den 20-21 februari 2014 om bilaga till det Kommunala samverkansavtalet om gymnasieutbildning i Västerbottens län från och med 2011-01-01 som förtydligar rutiner runt interkommunal ersättning.

 

LÄNSPRISLISTA

Utbildningsdelegationen beslutade 20111109 att rekommendera länets kommuner att, i tillämpliga delar, använda en gemensamt framtagen länsprislista som presenterades vid presidie- och skolchefskonferensen 20110930. Beräkningsmodellen utgår från samverkansavtal om gymnasieutbildning i Västerbottens län.

Skälen till länsprislistan är att

  • skapa den transparens i kommunernas interkommunala avgifter som inte minst kommuner utan egen gymnasieskola efterfrågar.
  • länsprislistan används som underlag för tilldelningsbeslut för bidrag till fristående skolor

Lansprislistan 2017

Länsprislistan 2018

Länsprislistan 2019

 

TILLÄGGSBELOPP

Enligt samverkansavtalet ska länet ha rutiner för tilläggsbelopp. På gymnasiekonferensen den 11 april 2013 fick gymnasieekonomnätverket i Västerbottens län i uppdrag att se över rutinerna för ansökan om tilläggsbelopp inom gymnasieskolan. Vid presidie- och skolchefskonferensen den 3 oktober 2013 kom man överens om att använda de för ändamålet framtagna blanketterna för tilläggsbelopp. Se nedan

Blankett-Gymnasieskola-Tilläggsbelopp-begäran-och-beslut.

Blankett Gymnasieskola Tilläggsbelopp, begäran och beslut, förlängning

Blankett Gymnasieskola Begäran och beslut förlängd undervisning