Vård- och omsorgscollege

Vård- och omsorgscollege är en samverkan mellan bransch, utbildningsanordnare och fackliga organisationer. Målsättningen är att skapa utbildningar av hög kvalitet med ett innehåll och upplägg som motsvarar branschens efterfrågan, och som gör de studerande anställningsbara direkt efter studierna.

Inom vård- och omsorgscollege arbetar man med att skapa och synliggöra karriärvägar, att bedriva specialistutbildningar som ger nya möjligheter inom yrkesområdet och med att stärka handledare i sin viktiga roll.

Deltagare i samverkan är alla kommunala arbetsgivare i Västerbotten samt, Region Västerbotten, vård- och omsorgsprogrammen på de flesta gymnasieskolor,
vuxenutbildningar i regionen, privata utbildningsanordnare, Umeå universitet, Arbetsförmedlingen och berörda fackförbund.

Regionala vård- och omsorgscollege i Västerbotten styrs av en regional styrgrupp bestående av representanter från alla fyra lokala college.

Utbildningar certifierade av vård- och omsorgscollege finns på flera orter:

  • Skellefteå
  • Norsjö
  • Umeå
  • Vännäs
  • Robertsfors
  • Lycksele
  • Vilhelmina
  • Storuman

Adress

Vård- och omsorgscollege Region Västerbotten
Torggatan 30
931 29 Skellefteå

Vård- och omsorgscollege Sverige

www.vo-college.se

 

Lena Lundqvist Regional processledare
E-post
lena.lundqvist@regionvasterbotten.se
Mobil
070- 5575769
Marlena Eriksson Regional ordförande
E-post
marlene.eriksson@regionvasterbotten.se
Mobil
070-31 93 163