Varselprojektet

Projektet genomförs av Region Västerbotten inom Socialfondens Programområde 1, inom utlysningen “Kompetensutveckling för permitterad, varslad och anställd personal inom ekonomiskt utsatta branscher”.

Marina Lundmark Kontaktperson
E-post
marina.a.lundmark@regionvasterbotten.se
Telefon
0730849092