NYHETER 2022-04-26

Region Västerbotten höjer digital kompetens hos chefer och ledare  

Idag startar Region Västerbottens stora utbildningssatsning för att höja den digitala kompetensen hos chefer och ledare. Bakgrunden är de ökade kraven på nya arbetssätt och digital kompetens inom offentlig sektor. Utbildningen möjliggörs via medel från Europeiska socialfonden och redan nu finns möjlighet att anmäla sig till en ny kursstart i september.

– Digitaliseringen av samhället är nödvändig för att Västerbotten och Sverige ska kunna fortsätta utvecklas och stärka sin konkurrenskraft. Vi behöver möjliggöra för chefer och ledare att tillsammans med sina medarbetare hitta nya vägar för hur samhällsservice ska kunna levereras, men också utveckla mer vardagsnära arbetssätt som drar nytta av digitaliseringens möjligheter. Den här utbildningen är ett pilotprojekt kring hur vi kan arbeta smart med gemensamma kompetensbehov över organisationsgränserna, säger Malin Bergvall projektledare för kompetenslyftet för chefer och ledare, Region Västerbotten.


Studier via lärplattform och digitala workshops

Utbildningen anordnas av Regional utveckling, i samarbete med DigJourney. Den omfattar ca 30 timmar där ungefär hälften av tiden är självstudier via en lärplattform. Utbildningen består även av digitala workshops, gruppdiskussioner och praktisk träning och innebär både ny kunskap och möjlighet att reflektera över vad det innebär att vara chef i en digital tid.

Frågor som bearbetas är:

· Varför är det så mycket fokus på digitalisering och digital transformation? 
· Vad innebär digital kompetens för mig som ledare? Vad behöver jag kunna? 
· Hur kan jag leda och driva utveckling som bidrar till ökad digitalisering? 
· Hur skapar jag förutsättningar för önskad utveckling av verksamheten? 
· Hur kan jag praktiskt nyttja den digitala arbetsplatsen för att arbeta mer med innovation och verksamhetsutveckling tillsammans med mina medarbetare?  

Parallellt med utbildningen kommer en yta som är öppen för alla att skapas, med möjlighet till självstudier för stärkt digital kompetens: digitalkompetens.samarbeta.se Där kommer lärarresurser från flera digitala kompetenslyft succesivt att samlas.


Ny utbildningsomgång i september

Utbildningen erbjuds till anställda inom Region Västerbotten, Umeå kommun, Skellefteå kommun, Piteå kommun och Örnsköldsviks kommun. Är du chef eller ledare i någon av de aktuella organisationerna och är intresserad av utbildningen? Välkommen att kontakta projektledare Malin Bergvall så blir du ihopkopplad med rätt kontaktperson i respektive kommun.

Jobbar du på Region Västerbotten kan du anmäla dig här: Digital kompetens för chefer och ledare 13 september 
Sista anmälningsdag 10 juni

 

Kontakt
Malin Bergvall

Samordnare Digitalisering och Innovationsledning, Region Västerbotten 
malin.bergvall@regionvasterbotten.se 
076-1163705

 Tillbaka till nyhetslistan