EU-program i nästa programperiod 2021-2027

Inför kommande EU-program för åren 2021-2027 som berör Västerbotten är sammanhållningspolitiken EU:s viktigaste investeringsverktyg för att skapa tillväxt och sysselsättning lokalt och regionalt i Europa. Regionala prioriteringar och inflytande över medlen är en förutsättning för ett framgångsrikt utvecklingsarbete.

Nuvarande programperiod tar slut 2020 och nästa period sträcker sig mellan 2021–2027. För att säkra att framtida medel kan användas på ett effektivt och strategiskt sätt är det viktigt att kommande EU-program ligger i linje med Västerbotten och Norrbottens prioriteringar i följande program:

  • Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)
  • Europeiska socialfonden (ESF)
  • Just Transition Fund (JTF) – Ny
  • Interreg programmen- Sverige, Norge och Finland (tidigare Interreg Nord och Botnia-Atlantica)