NYHETER 2019-08-21

Riskbruk, missbruk, beroende – Basutbildning

Välkommen till en kostnadsfri utbildning om riskbruk, missbruk och beroende vid tre heldagar under hösten 2019.

I januari 2007 kom Socialstyrelsen för första gången ut med Nationella riktlinjer för ”Vård och stöd vid missbruk och beroende. Dessa riktlinjer har sedan reviderats vid tre tillfällen, 2015, 2017 och 2019. Denna tre dagars basutbildning bygger på dessa riktlinjer samt den tidigare nationella basutbildningen Riskbruk, missbruk och beroende – Kunskap till praktik.

Tid och plats:

  • 26 september, Campus, Skellefteå
  • 24 oktober, Regionsalen, Regionhuset (fd landstingshuset), Umeå
  • 21 november, Forumsalen, Campus, Skellefteå

Kontakt: lena.haggstrom@regionvasterbotten.se

Program och innhåll

Anmälan senast 13 september 2019 via denna länk!

Tillbaka till nyhetslistan