Det gemensamma åtagandet

Den regionala utvecklingsstrategin är framtagen i bred samverkan med länets aktörer och en bred uppslutning är nödvändig för att Västerbotten ska kunna uppnå de mål som tagits fram. 

Strategin skapar samhandling och samordning. I processen för att ta fram strategin samtalar olika aktörer för att skapa en bild av utmaningar och möjligheter samt sätt att hantera dessa (se figur Den gemensamma processen - från samtal till samhandling). Genom att sedan besluta om vilka insatser som ska prioriteras och genomföras skapas en samsyn som ligger till grund för samarbete, till exempel gemensamma projekt. Samarbetet kan därefter utvecklas till att aktörerna samhandlar, det vill säga arbetar tillsammans i gemensamma utvecklingsprocesser.