Räddningstjänstsamverkan

Samverkan inom räddningstjänstfrågor mellan Västerbottens kommuner har funnits väldigt länge. Samarbetet har framför allt omfattat en årlig räddningschefsträff samt en årlig skogsbrandsträff.

Sedan 2017 ingår räddningstjänstsamverkan som en del av projektet ”Stärkt regional attraktivitet genom kapacitetshöjning i samhällsbyggnadssektorn”. Alla kommuner i länet representeras genom sina räddnings- eller brandchefer.

Jonna Lidström Samordnare Samhällsbyggnad
E-post
jonna.lidstrom@regionvasterbotten.se
Mobil
070-371 57 57