Regionpodden

Det råder idag konsensus om att mycket arbete återstår innan vi når samhälle präglat av jämlikhet, tillgänglighet och delaktighet för alla invånare. För en ung person med en funktionsvariation är det ingen självklarhet att få sina rättigheter uppfyllda och därmed en möjlighet till ett gott liv på lika villkor som alla andra. Det gäller till exempel en bra skolgång och en meningsfull fritid.

Orsakerna kan bland annat kopplas till den mångfald av enheter och myndigheter inom kommun, region och stat vilka jobbar i sina stuprör utan verklig samverkan och bollar ansvaret mellan sig. Det är ett mycket komplext system för en förälder att förstå och hitta rätt i och som ofta resulterar i att många barn faller mellan stolarna. 

Hur kliver vi ur stuprören och börjar samverka – på riktigt?
Lyssna på Regionpodden och samtalet med Jonas Karlberg (V), regionråd på Region Västerbotten med ansvar för jämställdhet och jämlikhet, Jenny Bergkvist, enhetschef för Social hållbarhet på Länsstyrelsen Västerbotten och Sofie Edberg, ordförande på Funktionsrätt Västerbotten under ledning av Elin Leyonberg, Copynor.

 

 _______________________________________________________________________________________________________________________

Lyssna gärna på ett tidigare avsnitt av Regionpodden på temat -  Har alla medborgre samma värde?


Det är inte en självklarhet med grundläggande mänskliga rättigheter för den som lever med en funktionsnedsättning. Det menar dagens gäster, Kersin Hamre och Martin Vikgren, som vittnar om en vardag som kan präglas av integritetskränkande frågor, inskränkningar i privatlivet och svårigheter att delta i samhället på samma premisser som andra. Hur ska alla medborgare få samma rättigheter och känsla av värdighet? Det diskuteras i det här avsnittet av Regionpodden. Gäster: Kerstin Hamre, projektledare Region Västerbotten och Martin Vikgren regionchef för Funktionsrätt Västerbotten.