NYHETER 2021-03-12

Skanska drar sig ur tågtestbanan mellan Jörn – Arvidsjaur

Nu står det klart att Skanska inte längre står kvar som aktör i planerna av tågtestbanan mellan Jörn och Arvidsjaur. Detta bara en dryg månad efter regeringens fastställan av Skanskas ensamrätt till tågbanan som varit nedlagd sedan 1990.

Tåg i vinterklimat

Planerna för en tågtestverksamhet på den 7 mil långa järnvägssträckan startade redan 2013 på initiativ av Skellefteå- och Arvidsjaurs kommun. Trafikverkets styrelse fattade 2020 beslutet att upplåta sträckan till Skanska, vilket överklagades av Inlandsbanan AB, men så sent som i januari i år alltså fastställdes av regeringen. Planen var att sträckan skulle rustas upp för fyra miljarder kronor för att möjliggöra tester av tåg och järnvägsutrustning i vinterklimat och förhoppningen var att anläggningen skulle stå klar om fem år. Nu tar planerna plötsligt en ny vändning när Skanska meddelar att de kliver av projektet. 

– Det är ett mycket tråkigt och beklagligt besked, säger Rickard Carstedt (S) ordförande i regionala utvecklingsnämnden, Region Västerbotten.
– Testbanan är ett unikt tillfälle för den europeiska tågindustrin att testa ny teknik i vinterklimat och projektet skulle generera många arbetstillfällen på orter där avflyttningen är stor. Vi fortsätter att undersöka nya möjligheter och hoppas att någon annan aktör vill gå in i projektet, avslutar Rickard Carstedt.

– Det är viktigt att komma ihåg inför de dialoger som nu bör ta vid, är att projektet med en test- och demoanläggning för framtida tågtrafik med tillhörande infrastruktur fortfarande är högintressant, där såväl Sverige som EU planerar för ännu större satsningar framöver för att i framtiden möjliggöra en ökad flytt av gods- och persontrafik från väg till spår. Fortfarande är också bansträckan Jörn-Arvidsjuar en inom EU unik bansträckning för tågtest- och demos i kallt klimat, säger Lorents Burman, kommunstyrelsens ordförande, Skellefteå kommun.

 

För mer information: 

Rickard Carstedt
Ordförande i regionala utvecklingsnämnden, Region Västerbotten
070-242 10 94, richard.carstedt@regionvasterbotten.se

Tillbaka till nyhetslistan