Digitalisering och service

För att klara morgondagens utmaningar behöver vi i Region Västerbotten frigöra mer tid till vård genom digitalisering, innovation och smarta servicelösningar. Digitalisering och service är ett verksamhetsområde som har skapats för att effektivt stödja hälso- och sjukvården och våra invånare.

Verksamhetsområdet digitalisering och service i Region Västerbotten arbetar med att ge förutsättningar för att klara den stora förändringen som hälso-och sjukvården står inför. Inom verksamhetsområdet arbetar vi för att göra skillnad för våra invånare, hitta synergier och få olika sammanhang att sitta ihop och bli bättre.

I Digitalisering och service ingår fem basenheter:

  • Centrum för informationsteknik och medicinsk teknik (CIMT)
  • Fastighet
  • Internservice
  • Servicecenter
  • Logistik

Enheten för projekt- och produktionsledning ingår också i verksamhetsområdet.

Vi bidrar till den nära vården med hjälp av forskning, digitalisering, fastighetsutveckling och service. Miljö och hållbarhet är i fokus för oss. Vi medverkar till att skapa ett robust samhälle med en positiv utveckling i regionen och en god beredskap.

Digitaliserings- och servicedirektör Johan Gammelgård
E-post
johan.gammelgard@regionvasterbotten.se
Mobil
076-6201877
Maléne Holmgren Chefssekreterare
E-post
malene.holmgren@regionvasterbotten.se
Mobil
070-6497085