Primärvård

I Västerbottens län finns 33 hälsocentraler och sjukstugor som drivs av Primärvården Västerbotten. Alla våra hälsocentraler är bedömda och godkända inom Hälsoval Västerbotten.

Våra hälsocentraler och sjukstugor på 1177

Här finner du information och kontaktvägar till hälsocentraler och sjukstugor i Västerbotten.

Hitta hälsocentraler och sjukstugor i Västerbotten på 1177.se
Burträsk hälsocentral

Vi finns där du finns

Det är till oss du ska vända dig om du blir sjuk eller behöver vägledning om din hälsa. Du hittar alla våra verksamheter i menyn till vänster.

Genom att välja någon av våra hälsocentraler och sjukstugor får du nytta av lång erfarenhet och hög kompetens som omfattar de flesta hälsoproblem och sjukdomstillstånd.

Vi har ett väl etablerat och nära samarbete med alla specialistkliniker i Region Västerbotten.

Vägledning i hälsofrågor

Vårt uppdrag är dels att vägleda dig i hälsofrågor. Vi erbjuder hälsoundersökningar, gynekologiska cellprovskontroller, vaccinationer samt råd kring livsstilsfrågor. Är du sjuk hjälper vi dig både med akut och planerad vård och behandling. Vi kan också hjälpa dig med rehabilitering och habilitering om du behöver det.

Som patient är du alltid den viktigaste för oss. Du kan lita på att vi alltid gör vårt bästa för dig och att vi lyssnar och tar dig på allvar. För oss finns inga dumma frågor och här får du alltid svar som går att förstå. Din och din familjs hälsa är den viktigaste hörnstenen i vårt arbete.

God hälsa för alla hela livet!

Trygghet - stolthet - kvalitet 

Primärvården Västerbotten erbjuder trygghet för våra patienter genom att ha hög tillgänglighet, ett gott och respektfullt bemötande och att vi planerar vården i samråd med patienten. Vi vill att våra medarbetare ska vara delaktiga och ha inflytande över verksamheten. Vi arbetar med ständiga förbättringar och för oss är det viktigt att våra medarbetare känner stolthet över att arbeta i Primärvården Västerbotten.

Vår målsättning är att vården inom Primärvården Västerbotten ska vara säker och alltid av bästa kvalitet. Vi arbetar aktivt med att tillvarata medicinska resultat och förbättra patientsäkerheten. Fortbildning av våra medarbetare är en naturlig del av vårt kvalitetsarbete.