Verksamhetsledning i Umeåområdet

Kontaktinformation till verksamhetschefer och avdelningschefer vid hälsocentraler i Umeåområdet.

Primärvård Nord

Verksamhetschef: Björn Hammar
bjorn.hammar@regionvasterbotten.se 

Ersboda hälsocentral

Avdelningschef: Birgitta Olofsson
birgitta.a.olofsson@regionvasterbotten.se  

Mariehems hälsocentral

Avdelningschefer:
Anette Persson
anette.persson@regionvasterbotten.se
Viktoria Malm
viktoria.malm@regionvasterbotten.se

Robertsfors hälsocentral

Avdelningschef: Erika Jonsson
erika.e.jonsson@regionvasterbotten.se

Sävar hälsocentral

Avdelningschef: Anna-Carin Larsson
anna-carin.larsson@regionvasterbotten.se 
 

Primärvård Syd

Verksamhetschef: Laila Ålevik

Hörnefors hälsocentral

Avdelningschef: Anna Nordlander
anna.nordlander@regionvasterbotten.se 

Nordmaling hälsocentral

Avdelningschef: Lina Sandman
lina.sandman@regionvasterbotten.se 

Teg hälsocentral

Avdelningschefer:
Majvor Edlund
majvor.edlund@regionvasterbotten.se 
Johan Burén
johan.buren@regionvasterbotten.se
 

Primärvård Öst

Verksamhetschef: Karl-Gustav Forsberg

Holmsund hälsocentral

Avdelningschef: Sandra Andersson 
sandra.andersson@regionvasterbotten.se

Ålidhems hälsocentral

Avdelningschefer:
Ingela Hellsten Isaksson
ingela.hellsten.isaksson@regionvasterbotten.se
Mariah Fransson
mariah.a.fransson@regionvasterbotten.se

Primärvårdsjouren

Avdelningschef: Marika Lindgren
marika.a.lindgren@regionvasterbotten.se

Primärvård Väst

Verksamhetschef: Ulrika Westman Yttergren

Backens hälsocentral

Avdelningschefer:
Katarina Wikander
katarina.wikander@regionvasterbotten.se
Anna-Lena Nilsson
anna.lena.nilsson@regionvasterbotten.se

Bjurholms hälsocentral

Avdelningschef: Gunnar Lindström
gunnar.e.lindstrom@regionvasterbotten.se

Vindelns hälsocentral

Avdelningschef: Lina Persson
lina.persson@regionvasterbotten.se

Medicinsk chef: Kenny Kalin
kenny.kalin@regionvasterbotten.se

Vännäs hälsocentral

Avdelningschefer:
Hanna Mikaelsson
hanna.mikaelsson@regionvasterbotten.se

Sara Nordvall
sara.nordvall@regionvasterbotten.se