Verksamhetsledning i Umeåområdet

Kontaktinformation till avdelningschefer vid hälsocentraler i Umeåområdet.

Backens hälsocentral

Avdelningschef: Carina Aminoff 
carina.aminoff@regionvasterbotten.se

Bjurholms hälsocentral

Avdelningschef: Marlen Brännlund
marlene.brannlund@regionvasterbotten.se

Ersboda hälsocentral

Avdelningschef: Birgitta Olofsson
birgitta.a.olofsson@regionvasterbotten.se

Holmsunds hälsocentral

Avdelningschef: Maria Lindgren
marika.a.lindgren@regionvasterbotten.se

Hörnefors hälsocentral

Avdelningschef: Catrin Meier
cathrine.meier@regionvasterbotten.se

Mariehems hälsocentral

Avdelningschef: Anette Persson
anette.persson@regionvasterbotten.se

Nordmalings hälsocentral

Avdelningschef: Lina Sandman
lina.sandman@regionvasterbotten.se

Robertsfors hälsocentral

Avdelningschef: Mona Elisabet Andersson
mona.andersson@regionvasterbotten.se

Sävar hälsocentral

Avdelningschef: Anna Carin Larsson
anna-carin.larsson@regionvasterbotten.se

Tegs hälsocentral

Avdelningschef: Andrea Nyman
andrea.nyman@regionvasterbotten.se

Vindelns hälsocentral

Avdelningschef: Anna Lena Nilsson
anna.lena.nilsson@regionvasterbotten.se

Vännäs hälsocentral

Tf verksamhetschef: Monika Engman
072-240 57 03 
monika.engman@regionvasterbotten.se

Ålidhems hälsocentral

Avdelningschef: Ingela Hellsten Isaksson
ingela.hellsten.isaksson@regionvasterbotten.se