Primärvårdens länsuppdrag

Primärvården i Region Västerbotten driver ett antal verksamheter som har länsövergripande uppdrag.

Primärvårdens länsuppdrag

Verksamhetschef: Helena Jönsson

Alkohol- och drogmottagningen

Avdelningschef: Cathrine Meier
cathrine.meier@regionvasterbotten.se

Centrum mot våld

Avdelningschef: Yvonne Lundqvist
yvonne.lundqvist@regionvasterbotten.se

Diabetes- och inkontinenssamordnarna

Avdelningschef: Yvonne Lundqvist
yvonne.lundqvist@regionvasterbotten.se

Försäkringsmedicinska utredningar

Avdelningschef: Yvonne Lundqvist
yvonne.lundqvist@regionvasterbotten.se

Kompetenscentrum för mödra- och barnhälsovård

Avdelningschef: Yvonne Lundqvist
yvonne.lundqvist@regionvasterbotten.se

Kontaktcenter barn och unga psykisk hälsa Västerbotten

Avdelningschef: Monika Engman
monika.engman@regionvasterbotten.se

Primärvårdsdietisterna

Avdelningschef: Yvonne Lundqvist
yvonne.lundqvist@regionvasterbotten.se

Ungdomshälsan, ungdomsmottagningarna i Umeå och Skellefteå

Avdelningschef: Cathrine Meier
cathrine.meier@regionvasterbotten.se