Stab regional utveckling

Rachel Nygren Stabschef regional utvecklingsförvaltning
E-post
rachel.nygren@regionvasterbotten.se
Mobil
070-384 57 12
Helene Idahl Ledningsstöd Regional utveckling, assistent till regionrådet och regionala utvecklingsdirektören
E-post
helene.idahl@regionvasterbotten.se
Mobil
070-280 57 12
Frida Hald Strateg ägarstyrning
E-post
frida.hald@regionvasterbotten.se
Mobil
070-912 18 24
Johnny Lundström IT-Koordinator, personuppgiftshandläggare
E-post
johnny.lundstrom@regionvasterbotten.se
Mobil
070 – 616 57 05
Jonathan Lundberg Nämndsekreterare, utredare
E-post
jonathan.lundberg@regionvasterbotten.se
Mobil
070-283 57 45
Katrine Andersson Verksamhetsutvecklare
E-post
katrine.k.andersson@regionvasterbotten.se
Mobil
073-094 35 20
Linn Nilsson Nämndsekreterare, utredare
E-post
linn.d.nilsson@regionvasterbotten.se
Mobil
076-135 85 54
Mona-Lisa Fjellström Nämndsekreterare, utredare
E-post
mona-lisa.fjellstrom@regionvasterbotten.se
Mobil
070-656 37 38
Nina Olofsdotter Nämndsekreterare, utredare
E-post
nina.olofsdotter@regionvasterbotten.se
Mobil
073-039 28 06
Åsa Jakobsson Administrativ samordnare
E-post
asa.jakobsson@regionvasterbotten.se
Mobil
070-857 57 80