Anestesi, operation och intensivvård Skellefteå

Vi bedriver akut och planerad anestesi- och operationssjukvård för vuxna och barn över ett år, postoperativ vård, intensivvård för vuxna och barn samt sterilteknisk verksamhet.

Kontaktuppgifter på 1177.se

På 1177.se hittar du som patient eller närstående kontaktuppgifter till våra verksamheter.

Anestesimottagning Skellefteå Intensivvård och postoperativ avdelning Skellefteå Operation och sterilteknisk avdelning Skellefteå

Jobba hos oss

AnOpIVA Skellefteå
Skellefteå lasarett
931 86 Skellefteå

Verksamhetschef Christina Nilzon
E-post
christina.nilzon@regionvasterbotten.se