Arbets- och beteendemedicinskt centrum Umeå

Arbets- och beteendemedicinskt centrum ska förebygga, bedöma, utreda och åtgärda arbets-, miljö- och livsstilsrelaterad ohälsa. Verksamheten är ett kompetenscentrum, där forskning och undervisning bedrivs främst tillsammans med Yrkes- och miljömedicin, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet.

På Arbets- och beteendemedicinskt centrum arbetar omkring 70 medarbetare vid fyra avdelningar arbets- och miljömedicin, beteendemedicin, livsmedicin och stressrehabilitering. Verksamheten och inriktningen påverkas främst av förändringar i omvärlden, det vill säga samhällsutveckling, människors livsstil, arbetsmiljö och yttre miljö.

Jobba hos oss på Arbets- och beteendemedicinskt centrum

Verksamhetschef Annika Nordin-Johansson
E-post
annika.nordin.johansson@regionvasterbotten.se
Telefon
070-290 63 08
Stina Bergström Vårdadministratör
E-post
stina.e.bergstrom@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 24 51
Ulla Hjalmarsson Verksamhetsutvecklare
E-post
ulla.hjalmarsson@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 33 74