Barn- och ungdomscentrum

Barn- och ungdomscentrum, BUC, är en länsklinik med ansvar för den specialiserade barnmedicinska vården för barn till och med 18 år i Västerbotten. BUC är även ett regioncentrum för den högspecialiserade barncancervården och nyföddhetsvården och tar emot patienter från hela norra regionen.

Barn- och ungdomscentrum på 1177 Vårdguiden

Söker du kontaktuppgifter till en mottagning eller avdelning inom Barn- och ungdomscentrum?

Barn- och ungdomscentrum på 1177.se

Målsättningen är att erbjuda länets barn och ungdomar (och deras föräldrar) bästa möjliga hälso- och sjukvård med god tillgänglighet, ett respektfullt bemötande och stor delaktighet i vården. Förebyggande insatser, diagnostik, behandling, vård samt rehabilitering/habilitering integreras i så hög utsträckning som möjligt.

Länskliniken omfattar sju organisatoriska enheter med totalt cirka 390 anställda

 

Kontakta oss

Postadress
Barn- och ungdomscentrum
Norrlands universitetssjukhus
901 85 Umeå

Antti Holsti Verksamhetschef
E-post
antti.holsti@regionvasterbotten.se
Mobil
0730-811 843