Habiliteringscentrum

Habiliteringscentrum har särskild kompetens när det gäller funktionsnedsättning och funktionshinder. Vi erbjuder råd och stöd samt habilitering och rehabilitering till barn, ungdomar och vuxna. I Habiliteringscentrum ingår barn- och ungdomshabilitering, hörselrehabilitering, synrehabilitering samt vuxenhabilitering råd och stöd.

Habiliteringscentrum på 1177 Vårdguiden

Här hittar du kontaktuppgifter till habilitering för vuxna och habilitering för barn och ungdomar.

Hitta vård på 1177.se

I Habiliteringscentrum ingår: 

  • habilitering samt rådgivning och annat personligt stöd för barn och ungdomar med utvecklingsstörning, autism, rörelsehinder eller andra svåra funktionshinder
  • habilitering och rehabilitering för barn ungdomar och vuxna som har hörselnedsättning, ljudöverkänslighet, tinnitusbesvär eller kombinerad syn- och hörselnedsättning. 
  • habilitering och rehabilitering för barn, ungdomar och vuxna som har nedsatt syn, saknar synförmåga eller har en kombinerad syn- och hörselnedsättning. 
  • habilitering samt rådgivning och annat personligt stöd för vuxna som har en funktionsnedsättning som ger stora och omfattande konsekvenser i vardagen.

Utvecklingsresurser

Habiliteringscentrums utvecklingsresurser arbetar med processledning, förbättringsarbete, kunskapsstyrning, prioriteringar, FoU-frågor och LSS-beslut.

Utvecklingsstrateg
Anna-Karin Öhman
Telefon: 090-785 71 41, 070-315 71 41
E-post: annakarin.ohman@regionvasterbotten.se

Verksamhetsutvecklare
Agneta Nilsson
Telefon: 090-785 74 43
E-post: agneta.nilsson@regionvasterbotten.se

Verksamhetsutvecklare digitala tjänster
Maria Björklund
Telefon: 070-267 74 01
E-post:maria.bjorklund@regionvasterbotten.se

Kontakta oss

 

Gunilla N Larsson Verksamhetschef
E-post
gunilla.n.larsson@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 71 30