Habiliteringscentrum

Habiliteringscentrum har särskild kompetens när det gäller funktionsnedsättning och funktionshinder. Centrumet erbjuder råd och stöd samt habilitering och rehabilitering till barn, ungdomar och vuxna.

Habiliteringscentrum på 1177.se

I Habiliteringscentrum ingår barn- och ungdomshabilitering, hörselrehabilitering, synrehabilitering samt vuxenhabilitering råd och stöd.

Habiliteringscentrum arbetar med

  • Habilitering samt rådgivning och annat personligt stöd för barn och ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning, autism, rörelsehinder eller andra svåra funktionshinder.
  • Habilitering och rehabilitering för barn ungdomar och vuxna som har hörselnedsättning, ljudöverkänslighet, tinnitusbesvär eller kombinerad syn- och hörselnedsättning. 
  • Habilitering och rehabilitering för barn, ungdomar och vuxna som har nedsatt syn, saknar synförmåga eller har en kombinerad syn- och hörselnedsättning. 
  • Habilitering samt rådgivning och annat personligt stöd för vuxna som har en funktionsnedsättning som ger stora och omfattande konsekvenser i vardagen.

Jobba på Habiliteringscentrum Västerbotten

Utvecklingsresurser

Habiliteringscentrums utvecklingsresurser arbetar med processledning, förbättringsarbete, kunskapsstyrning, prioriteringar, FoU-frågor och LSS-beslut. Kontaktuppgifter till utvecklingsresurser finns längst ner på denna sida.

Kontakta oss

Agneta Nilsson Verksamhetsutvecklare
E-post
agneta.nilsson@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 74 43
Maria Björklund Verksamhetsutvecklare digitala tjänster
E-post
maria.bjorklund@regionvasterbotten.se
Telefon
070-267 74 01
Karin Åberg Utredare
E-post
karin.aberg@regionvasterbotten.se
Telefon
070-597 07 23