Barn- och ungdomshabilitering

Barn- och ungdomshabiliteringen i Västerbotten erbjuder habilitering samt råd och stöd till barn och ungdomar med utvecklingsstörning, autism, rörelsehinder eller andra svåra funktionsnedsättningar.

Barn- och ungdomshabilitering på 1177 Vårdguiden

Söker du som patient eller anhörig kontaktuppgifter till barn- och ungdomshabiliteringen i Västerbotten?

Hitta vård på 1177.se

Insatser och stöd ska minska eller kompensera för funktionsnedsättning och bidra till delaktighet i samhället. Vi arbetar hälsofrämjande och förebygger ohälsa genom att stärka barnet i att utveckla egen förmåga och genom att ge riktat stöd till föräldrar och närstående.

Ansökningsblanketter till habilitering och råd och stöd finns under respektive mottagning på 1177.se. 

Kontakta oss

E-post för administrativa ärenden: barnochungdomshabiliteringen@regionvasterbotten.se

Umeå

Barn- och ungdomshabilitering Umeå

Avdelningschef
Susan Andersson
Telefon: 090-785 42 35
E-post: susan.andersson@regionvasterbotten.se

Avdelningschef
Ulrika Wennmark
Telefon: 090-785 42 05
E-post: ulrika.wennmark@regionvasterbotten.se

Ungdom- och vuxenhabilitering råd och stöd Umeå

Avdelningschef
Viveka Dahlberg
Telefon: 090-785 71 26
E-post: viveka.dahlberg@regionvasterbotten.se

Lycksele

Barn- och ungdomshabiliteringen

Avdelningschef
Sara Frank
Telefon: 0950-393 63
E-post: sara.frank@regionvasterbotten.se

Skellefteå

Barn- och ungdomshabiliteringen

Avdelningschef
Malin Boman
Telefon: 0910-77 07 14
E-post: malin.boman@regionvasterbotten.se