Hörselrehabilitering

Hörselrehabiliteringen i Västerbotten finns till för barn, ungdomar och vuxna som upplever att deras möjligheter till delaktighet och samspel med omgivningen minskar till följd av en varaktig hörselnedsättning, hörsel- och synnedsättning, dövhet eller dövblindhet, ljudöverkänslighet eller tinnitusbesvär. För personer med kombinerad syn- och hörselnedsättning ges stödet i ett team som är gemensamt med synrehabiliteringen.

Hörselrehabiltering på 1177 Vårdguiden

Söker du som patient eller anhörig kontaktuppgifter till hörselrehabiliteringen i Skellefteå eller Umeå?

Hitta vård på 1177.se

Behoven kartläggs tillsammans med brukaren och en plan upprättas utifrån det. Hörselrehabiliteringens stöd kan vara att ge mer kunskap om funktionsnedsättningen, vissa hjälpmedel, stödsamtal, krisbearbetning och strategier för att klara vardagen. Brukaren kan också få information om ekonomiska rättigheter, samhällets stöd och service och brukarorganisationer. Även anhöriga kan få stöd. Verksamheten samverkar med till exempel kommunens olika verksamheter vid behov.

De insatser som Hörselrehabiliteringen tillhandahåller ges i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Kontakta oss

E-post för administrativa ärenden: horselrehabilitering@regionvasterbotten.se

 

Marie Omgren, Avdelningschef för hörselrehabiliteringen i länet
E-post
marie.omgren@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 71 40