Synrehabilitering

Synrehabiliteringen i Västerbotten finns till för barn, ungdomar och vuxna som har nedsatt syn eller saknar synförmåga. För personer med kombinerad syn- och hörselnedsättning ges stödet i ett team som är gemensamt med synrehabiliteringen.

Synrehabilitering på 1177 Vårdguiden

Söker du som patient eller anhörig kontaktuppgifter till synrehabiliteringen i Lycksele, Skellefteå eller Umeå?

Hitta vård på 1177.se

Behoven kartläggs tillsammans med brukaren och en plan upprättas utifrån det. Synrehabiliteringens stöd kan vara att ge mer kunskap om funktionsnedsättningen, hjälpmedel, stödsamtal, krisbearbetning och strategier för att klara vardagen. Brukaren kan också få information om ekonomiska rättigheter, samhällets stöd och service och brukarorganisationer. Även anhöriga kan få stöd. Verksamheten samverkar med till exempel kommunens olika verksamheter vid behov.

De insatser som Synrehabiliteringen tillhandahåller ges i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Kontakta oss

E-post för administrativa ärenden: synrehabilitering@regionvasterbotten.se

 

 

Tina Lundvik Avdelningschef, synrehabiliteringen i länet
E-post
tina.lundvik@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 74 83