Hand- och plastikkirurgi Umeå

Hand- och plastikkirurgiska kliniken i Umeå bedriver planerad verksamhet med nybesök och återbesök samt jourverksamhet dagtid.

Hand- och plastikkirurgisk klinik på 1177 Vårdguiden

Här hittar du kontaktuppgifter till hand- och plastikkirurgiska kliniken på 1177.se.

Hand- och plastikkirurgisk klinik på 1177.se

Handkirurgin och plastikkirurgin vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå är regionspecialitet inom den norra regionen.

Här finns också ett plexusteam med nationellt ansvar för behandling av svåra nervskador i plexus brachialis (nerverna till hand och arm).

Vårt upptagningsområde som specialistklinik omfattar Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands och Jämtlands län.

Postadress

Hand- och plastikkirurgisk klinik
Norrlands universitetssjukhus
901 85 Umeå

E-post, ej patientrelaterade ärenden

hpl.umea@regionvasterbotten.se

Per Wahlström Verksamhetschef
E-post
per.wahlstrom@regionvasterbotten.se
Telefon
090- 785 32 42
Annika Andersson Chefsassistent
E-post
annika.h.andersson@regionvasterbotten.se
Mikael Wiberg Forsknings- och utbildningsdirektör, professor i handkirurgi
E-post
mikael.wiberg@regionvasterbotten.se
Telefon
070-576 06 52
Charlotta Erkheikki HR-partner
E-post
charlotta.erkheikki@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 46 63