Tolkcentral

Tolkcentralen i Västerbotten erbjuder kostnadsfri vardagstolkning till döva, hörselskadade och personer med dövblindhet.

Tolkcentralen på 1177 Vårdguiden

Vill du kontakta Tolkcentralen för att beställa tolk?

Tolkcentral på 1177.se

På Tolkcentralen arbetar samordnare, tolksamordnare, teckenspråks- och dövblindtolkar, skriv- och TSS-tolkar samt avdelningschef.

Jobba hos oss på Tolkcentralen

Kontakta oss

Postadress
Mariehemsvägen 10, 906 54 Umeå

E-post
För ärenden som inte rör patienter
tolkcentralen@regionvasterbotten.se

Eva Bergström avdelningschef
E-post
eva.bergstrom@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 33 84
Mobil
070-794 33 84