Tolkcentral

Tolkcentralen i Västerbotten erbjuder kostnadsfri vardagstolkning till döva, hörselskadade och personer med dövblindhet.

Tolkcentralen på 1177 Vårdguiden

Vill du kontakta Tolkcentralen för att beställa tolk?

Besök Tolkcentral på 1177.se

På Tolkcentralen arbetar samordnare, tolksamordnare, teckenspråks- och dövblindtolkar, skriv- och TSS-tolkar samt avdelningschef.

Jobba hos oss på Tolkcentralen

Postadress
Mariehemsvägen 10, 906 54 Umeå

E-post administrativa ärenden
tolkcentralen@regionvasterbotten.se

Eva Bergström avdelningschef
E-post
eva.bergstrom@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 33 84
Mobil
070-794 33 84