Hjärtcentrum Umeå

Hjärtcentrum bedriver högspecialiserad hjärtsjukvård avseende diagnostik och behandling för patienter från hela norra regionen, samt förebyggande vård och sekundärprevention.

Hjärtcentrum på 1177.se

Här hittar du kontaktuppgifter till alla enheter på Hjärtcentrum.

Hjärtcentrum på 1177.se

Hjärtcentrums vision är att erbjuda hjärtpatienter bästa möjliga vård, från utredning till uppföljning, med god tillgänglighet, respektfullt bemötande och delaktighet. Vårt arbetssätt bygger på teamarbete och multidisciplinärt samarbete. Inom Hjärtcentrum ryms de medicinska specialiteterna:

  • Thoraxkirurgi
  • Thoraxanestesi och intensivvård
  • Kardiologi
  • Klinisk fysiologi
  • Arytmi
  • Kranskärlsröntgen/PCI

De högspecialiserade invasiva ingreppen och thoraxoperationerna utförs av specialister med stor erfarenhet. Hjärtcentrums vård monitoreras kontinuerligt genom noggrann datainsamling för att mäta kvalitet och olika aspekter på patientsäkerhet. Hjärtcentrum bedriver även omfattande forskning och utbildning och har ett brett internationellt kontaktnät.

Jobba hos oss på Hjärtcentrum i Umeå

Hjärtcentrum har en drivande roll för Centrum för kardiovaskulär genetik, CKG.

Profilområdet kardiovaskulär genetik

Kontakta oss 

Postadress
Hjärtcentrum
Norrlands universitetssjukhus
901 85 Umeå
Telefon: 090-785 38 51
Fax: 090-12 15 09

Carina Bäckman Verksamhetschef
E-post
carina.backman@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 23 82
Fredrik Holmner Biträdande verksamhetschef
Telefon
090-786 46 27
Stina Jacobsson Chefsassistent
Telefon
090-785 38 51
Linn Bäckström Chefsassistent
E-post
linn.backstrom@regionvasterbotten.se
Mobil
076-108 59 67
Jonas Andersson Medicinsk chef thoraxradiologi
E-post
jonas.l.andersson@regionvasterbotten.se
Mattias Karlsson Medicinsk chef thoraxkirurgi
Telefon
090-786 46 31
Fredrik Nyström Medicinsk chef thoraxanestesi och intensivvård
Telefon
090-785 36 87
Björn Pilebro Medicinsk chef kardiologi
Telefon
090-785 36 53
Folke Rönn Medicinsk chef arytmienhet
Telefon
090-785 29 64
Fredrik Valham Medicinsk chef klinisk fysiologi
Telefon
090-786 41 80
Nina Brännback Avdelningschef hjärt-kärlmottagning inklusive sjukgymnastik
Telefon
090-785 36 05
Sara Chennoufi Avdelningschef klinisk fysiologi
Telefon
090-785 35 09
Lena Lindholm Avdelningschef, thorax-operation och anestesi
Telefon
090-785 36 14
Lars Nyström Avdelningschef, thorax vårdavdelning
Telefon
090-785 36 02
Susanne Sandström Avdelningschef thoraxradiologi
Telefon
090-785 69 24
Maria Karlsson Bitr avdelningschef sekreterare
Telefon
073-822 43 35
Maria Sjöberg Avdelningschef thoraxintensivvårdsavdelning
E-post
maria.sjoberg@regionvasterbotten.se
Åsa Sundberg Avdelningschef kardiologi
E-post
asa.b.sundberg@regionvasterbotten.se
Jessica Strömqvist Avdelningschef arytmienheten
Telefon
072-588 82 34
Pernilla Johansson Biträdande avdelningschef THIVA
E-post
pernilla.johansson@regionvasterbotten.se
Maria Svedelius Biträdande avdelningschef THIVA
E-post
maria.svedelius@regionvasterbotten.se
Frida Eriksson Vårdutvecklare
Telefon
073-845 81 44
Johan Eriksson Vårdutvecklare
Telefon
073-843 62 25
Ulrika Johansson Patientsäkerhetssamordnare
Telefon
073-063 01 83
Emily Jonsson LSA Crosshandledare
Telefon
070-663 09 11
Sandra Pärsdotter Personalspecialist
E-post
sandra.parsdotter@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 20 21
Mobil
072-392 35 74