Hjärtcentrum Umeå

Hjärtcentrum bedriver högspecialiserad hjärtsjukvård avseende diagnostik och behandling för patienter från hela norra regionen, samt förebyggande vård och sekundärprevention.

Hjärtcentrum på 1177 Vårdguiden

Här hittar du kontaktuppgifter till alla enheter på Hjärtcentrum.

Hjärtcentrum på 1177.se

Hjärtcentrums vision är att erbjuda hjärtpatienter bästa möjliga vård, från utredning till uppföljning, med god tillgänglighet, respektfullt bemötande och delaktighet. Vårt arbetssätt bygger på teamarbete och multidisciplinärt samarbete. Inom Hjärtcentrum ryms de medicinska specialiteterna:

  • Thoraxkirurgi.
  • Thoraxanestesi och intensivvård.
  • Kardiologi.
  • Klinisk fysiologi.
  • Arytmi.
  • Kranskärlsröntgen/PCI.

De högspecialiserade invasiva ingreppen och thoraxoperationerna utförs av specialister med stor erfarenhet. Hjärtcentrums vård monitoreras kontinuerligt genom noggrann datainsamling för att mäta kvalitet och olika aspekter på patientsäkerhet. Hjärtcentrum bedriver även omfattande forskning och utbildning och har ett brett internationellt kontaktnät.

Jobba hos oss på Hjärtcentrum i Umeå

Hjärtcentrum har en drivande roll för Centrum för kardiovaskulär genetik, CKG.

Profilområdet kardiovaskulär genetik

Kontakta oss 

Postadress
Hjärtcentrum
Norrlands universitetssjukhus
901 85 Umeå
Telefon: 090-785 38 51
Fax: 090-12 15 09

E-post
För ärenden som inte rör patienter
hjartcentrum.umea@regionvasterbotten.se 

Carina Bäckman Verksamhetschef
E-post
carina.backman@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 23 82
Fredrik Holmner T.f biträdande verksamhetschef
Telefon
090-786 46 27
Karin Olsson Verksamhetsutvecklare
Telefon
090-785 36 06
Elin Gustavsson Personalspecialist
Telefon
090-785 37 34
Janne Hentschel Vårdutvecklare
Telefon
090-785 36 60
Stina Jacobsson Chefsadministratör
Telefon
090-785 38 51
Eva Mäkitalo LSA, Crosshandledare
Telefon
090-785 36 25
Björn Pilebro t.f. medicinsk chef kardiologi
Telefon
090-785 36 53
Hanna Hellgren Avdelningschef kardiologi
Telefon
090-785 36 54
Fredrik Valham Medicinsk chef klinisk fysiologi med arytmienhet
Telefon
090-786 41 80
Folke Rönn Medicinsk chef arytmienhet
Telefon
090-785 29 64
Sara Chennoufi Avdelningschef klinisk fysiologi
Telefon
090-785 35 09
Niklas Wallenius Avdelningschef arytmienhet
Telefon
090-785 90 87
Nina Brännback Avdelningschef hjärt-kärlmottagning inklusive sjukgymnastik
Telefon
090-785 36 05
Fredrik Nyström Medicinsk chef thoraxanestesi och intensivvård
Telefon
090-785 36 87
Maria Sjöberg Avdelningschef thoraxanestesi och intensivvård
Telefon
090-785 36 03
Mattias Karlsson t.f. medicinchef Thoraxkirurgi
Telefon
090-786 46 31
Lena Lindholm Avdelningschef, thorax-operation och anestesi
Telefon
090-785 36 14
Lars Nyström Avdelningschef, thorax vårdavdelning
Telefon
090-785 36 02
Johan Nilsson Medicinsk chef thoraxradiologi
Telefon
090-785 69 32
Susanne Sandström Avdelningschef thoraxradiologi
Telefon
090-785 69 24